16 februari 2021

Ny utbildning för att kunna anpassa ditt bemötande

Ska vi bemöta alla lika? Eller olika? Och hur behöver man anpassa bemötandet av personer med olika funktionsnedsättningar?

I e-utbildningen "Personcentrerat bemötande av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning" hittar du kunskap och verktyg för just detta.

Region Sörmland tillsammans med kommunerna och FoU, har tagit fram en ny e-utbildning i personcentrerat bemötande, som handlar om att bemöta människor utifrån hens behov.

I utbildningen får du kunskap och verktyg att använda i ditt dagliga arbete, för att kunna anpassa ditt bemötande av personer med olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Du har även nytta av kunskapen i mötet med andra personer och situationer.

Utbildningen består av nio olika moduler och tar mellan 15-25 minuter att genomföra. Modulerna består av kunskap inom ett visst område, diskussions och reflektionsövningar.

Modulerna är:

  • Introduktion
  • Autism
  • Närstående
  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Psykos
  • Ångest
  • Självskadebeteende
  • Hörselnedsättning
  • Synnedsättning

Nu kan du ta del av den första modulen, resten kommer att tillgängliggöras etappvis och alla ska finnas på senast hösten -21.

De olika utbildningsmodulerna kan genomföras individuellt eller i en mindre arbetsgrupp.

I utbildningen ingår ett diskussionsmaterial som ni kan använda tillsammans i din arbetsgrupp.

Du hittar utbildningen Personcentrerat bemötande i Kompetensportalen: fou.sormland.se/kunskapsportal/e-utbildningar

 

Har du frågor så hör av dig till Skyddad adress

SE23