26 november 2021

Planerat driftstopp i e-recepttjänsten natten den 27 – 28 november

Med start klockan 20.00 på lördagen den 27 november 2021 genomför E-hälsomyndigheten ett planerat driftstopp som bland annat berör e-recepttjänsten. Det väntas vara klart senast klockan 11.00 söndag den 28 november.

Under driftstoppet går det inte att komma åt följande av E-hälsomyndighetens tjänster;

 • e-recepttjänsten
 • Förskrivningskollen
 • Läkemedelskollen
 • KLAS och Min förskrivning
 • Det går heller inte att nå information via Pascal och NPÖ.

Hur berörs vård och apotek?

 • Inga apotek kan expediera recept, inte heller pappersrecept.
 • Det går inte heller att beställa förskrivna läkemedel via apotekens e-handel.
 • Recept som ligger i kö kan inte expedieras på apotek och patienten kan därmed inte få ut sitt läkemedel förrän E-hälsomyndighetens tjänster åter är i drift.
 • De läkemedel som delas ut på sjukhus, så kallade rekvisitionsläkemedel, påverkas inte av det planerade driftstoppet eftersom dessa inte omfattas av lag om nationella läkemedelslistan.
 • Pascal- kan inte hämta uppdateringar av patienternas läkemedelslista, vilket innebär att läkemedelslistan i NCS Cross inte uppdateras.

Reservrutiner inom Region Sörmland

 • Lämna ut nödvändiga läkemedel för 48 timmar i samband utskrivning eller akutvård under helgen 27-28/ 11.
 • Recept som förskrivs under driftstoppet kan skickas från NCS Cross i efterhand. "Oskickade recept" kan lagras 4 dygn i NCS Cross.
 • Primärvårdsjourerna förstärks med antibiotika, insulin och smärtstillande läkemedel som en reserv.
 • Pappersrecept - i väldigt akuta fall ska apoteken kunna hantera pappersrecept.
 • Förskrivare märker pappersreceptet med AKUT Behov i dostexten och att man endast tillåter ett uttag på akuta pappersrecept.
 • Säkerställ att förskrivare känner till sin förskrivarkod.

 Läs mer här: 

CE6Z