24 september 2020

Primärvårdsjouren i Katrineholm flyttar tillfälligt

Under helgen den 26-27 september samt helgen den 10-11 oktober kommer primärvårdsjouren, vårdcentralernas helgjour, i västra delen av länet att flytta till akutmottagningen på Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm.

Den tillfälliga flytten till akutmottagningen beror på att Vårdcentralen Linden, där västra primärvårdsjouren vanligtvis har sin verksamhet, kommer att vara utan ström dessa datum på grund av kabelomläggningar.

I Sörmland finns fyra helgöppna jourmottagningar, primärvårdsjourer. De bemannas av läkare från Region Sörmlands vårdcentraler och tar emot patienter från hela Sörmland. För att boka tid på primärvårdsjouren ringer du 1177.

JPRM