14 juni 2019

Rapport om hälsan hos den sörmlandska befolkningen

Rapporten visar bl.a. hur hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och demografi är fördelade bland sörmlänningarna främst med avseende på variationen mellan kommunerna och könen samt hur de utvecklats över tid.

Innehållet riktar sig till politiker och tjänstemän i regionen och kommunerna samt till alla andra som är intresserade av en kortfattad beskrivning av det aktuella folkhälsoläget i Södermanlands län.

Hälsan i Södermanland uppdateras vanligtvis några gånger om året, beroende på när källdata uppdateras.

Till rapporten Hälsan i Södermanland.

P8PK