Rehabiliteringens personal i en spiraltrappa.

Nästan hela personalstyrkan från rehabavdelningen.

7 december 2022

Rehabavdelningen först ut till nya kliniken

Rehabavdelningen på Mälarsjukhuset är den första verksamheten att flytta över till den nystartade kliniken för rehabiliteringsmedicin.

Den nya kliniken finns inte i regionens organisationskarta än, men intensivt arbete pågår. Vid årsskiftet flyttar rehabavdelningen officiellt över till den nystartade rehabmedicinska kliniken men redan den 1 september flyttade ansvaret för kliniken över till verksamhetschefen Ann Westöö.

Ann Westöö har tagit över ansvaret för arbetsmiljö, patientsäkerhet och bemanning för rehabavdelningen.

– Jag är jätteglad att vi nu har tagit det första riktiga steget med uppstarten, efter en tid av intensiva förberedelser. Vi har startat arbetsgrupper och skapat nya rutiner med ett minst sagt engagerat team. Att få vara med och påverka sitt arbete som medarbetare är väldigt viktigt och jag ser fram emot att höra mer om hur mina nya medarbetare vill arbeta, säger Ann Westöö.

Kliniken för rehabiliteringsmedicin ska ta emot personer med behov av specialiserad medicinsk rehabilitering, exempelvis förvärvade hjärnskador, neurologiska sjukdomar samt patienter med omfattande behov efter traumatiska skador. Den nya kliniken blir ett komplement för de resurser som idag finns vid regionens kliniker, vårdcentraler och kommuner.

– Det finns många vinster med att samla alla som arbetar med specialiserad rehabilitering i samma organisation. Den största är såklart för patienterna, eftersom vi kommer att kunna hålla ihop vård och behandling på ett helt annat sätt än nu, säger Ann Westöö.

Under följande år kommer fler verksamheter flyttas över och nya startas. Formellt startar den nya kliniken den 2 januari 2023.

TB8Y