15 januari 2019

Skydda barn mot tobaksrök

Skydda barn mot tobaksrök är ett material som är tänkt att användas för diskussion och reflektion om passiv rökning.

Läs mer om materialet och se filmen.

MZDP