Kvinna läser sin journal på sin mobil
25 maj 2021

Journalsystemet från 1177 Rådgivning på telefon blir tillgängligt för patienter

Den 10 juni blir journalsystemet Rådgivningsstöd, som används av 1177 Rådgivning på telefon, tillgängligt för Region Sörmlands invånare. Journalen kommer att kunna nås via 1177.se och Journal via Nätet.

Genom att även journalanteckningar från 1177 Rådgivning på telefon nu tillgängliggörs blir regionens invånare ännu mer delaktiga i sin egen vård. Sedan tidigare finns journalanteckningar från vårdmöten tillgängliga.

- Som invånare får du ett större inflytande i vården när du har tillgång till dina journalanteckningar. Det här är ett viktigt steg i att varje invånare ska känna att den egna journalen finns till för mig själv, och inte enbart för vårdgivaren, säger Therese Röing, projektledare på utvecklingsenheten i Region Sörmland.

Journalsystemet Rådgivningsstöd kommer att finnas tillgängligt via Journal via Nätet, som invånaren når via e-tjänsterna på 1177.se

Vem kan läsa informationen?

Den som är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer kan läsa information ur sin egen journal på nätet.

Om en journal inte ska kunna nås via nätet, till exempel för att skydda en invånare, kan man själv välja att försegla sin journal. Det görs när man är inne i sin journal via Journal via Nätet. En journal kan också blockeras i samråd med en vårdkontakt.

Läs mer om hur Journal via Nätet fungerar på 1177.se

 

Innehållsansvarig: Linda Engshagen
E14J