20 september 2019

Sprängarbeten vid Mälarsjukhuset

En helt ny vårdbyggnad ska byggas på Mälarsjukhuset och markarbeten har pågått sen i våras. Nu börjar förberedelserna under marknivån. Vi utför sprängningar tre gånger om dagen.

– Vi behöver spränga bort en del berg som finns i marken för att kunna bygga det nya huset, säger Ulrika Holm, projektledare på Mälarsjukhuset. Sprängningarna i sig låter inte så mycket, men man kan känna att det vibrerar lite i marken. Däremot låter det en del när vi pålar, borrar, schaktar och forslar bort material.

Under den tiden är det inte möjligt att gå in eller ut i entré 2. För alla trafikanter på Kungsvägen utanför sjukhuset, bilar, bussar, cyklister och gående, blir det också totalt stopp under tiderna som sprängningarna pågår. De som parkerar i parkeringsgaraget kommer heller inte att kunna gå in och ut ur parkeringsgaraget till fots under tiden sprängningen pågår.

Sprängningarna kommer den här perioden att pågå under cirka två månader. I februari 2020 kommer vi att fortsätta sprängningarna och då kommer Kungsvägen att stängas av helt under en längre tid.

Fakta

Sprängningarna startar den 18 september och pågår under cirka två månader.

Sprängningarna kommer att ske måndag till fredag klockan:

  • 07.00-07.15
  • 12.00-12.15
  • 17.00-17.15

Entré 2 och ingångarna till parkeringsgaraget på Kungsvägen är stängda under tiden sprängningen pågår.

Kungsvägen kommer vara avstängd för biltrafik, cyklister och gående under tiden sprängningen pågår.

Läs mer här

ARKN