Illustration på en flicka med uppdragna ben och en katt som försöker komma upp till henne.ed
15 juni 2021

Kraftsamling för suicidpreventivt arbete

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. Den kommer att uppmärksammas med konferensen "Livsavgörande samverkan". Region Sörmland och Forskning och Utveckling i Sörmland kommer tillsammans följa upp konferensen den 17 september med dialog och erfarenhetsutbyte. Nu kan du anmäla dig till båda datumen.

Strategi för suicidprevention

Suicid är ett folkhälsoproblem och en mänsklig tragedi, som inte bara påverkar offren utan också innebär ett stort lidande för närstående och anhöriga. För samhället är kostnaden många miljoner men för de drabbade är förlusten omätbar.

Tack vare forskning vet vi att suicid går att förebygga, och många av samhällets aktörer har en viktig roll i det arbetet. Region Sörmland är en av dessa, som har sin utgångspunkt i den nollvision för suicid som Sveriges riksdag beslutade 2008.

- Region Sörmland har antagit en övergripande strategi för suicidprevention som sträcker sig bortom hälso- och sjukvården och som omfattar samtliga verksamheter i regionen, säger Sabrin Granath, samordnare för suicidprevention i Region Sörmland.

- Med strategin vill vi öka medvetenheten och kunskapen kring suicid samt föreslå insatser för ett suicidpreventivt arbete inom regionen, berättar Sabrin.

Suicidpreventiva dagen 10 september

Den 10 september inträffar den internationella suicidpreventiva dagen. Tillsammans med sex regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige kommer Region Sörmland uppmärksamma dagen på olika sätt.

Nationell suicidpreventiv konferens

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) kommer arrangera en kostnadsfri digital konferens med temat "Livsavgörande samverkan" den 10 september klockan 09:00-12:30.

Konferensen vänder sig till alla som vill veta mer om suicid och suicidprevention. Programmet är särskilt lämpligt för dig som i ditt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention.

Anmäl dig till digitala konferensen via Folkhälsomyndighetens webbplats

En kraftsamling i Sörmland 17 september

Som uppföljning till den nationella konferensen anordnar Region Sörmland tillsammans med Forskning och utveckling i Sörmland den 17 september en digital konferens för vidare dialog och erfarenhetsutbyte kring suicidpreventivt arbete.

Fokus är samverkan mellan olika aktörer så som länets kommuner, verksamheter inom regionen, statliga aktörer och myndigheter, civilsamhället, brukarföreningar med flera.

Anmäl dig till Suicidpreventiv kraftsamling i Sörmland via FoU:s webbplats

Se regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) nedan om varför en gemensam kraftsamling är så viktig.

Läs mer

Läs mer om det suicidpreventiva arbetet i Region Sörmland på regionsormland.se/suicid. Sidan kommer att uppdateras löpande med material och innehåll.

Innehållsansvarig: Linda Engshagen
MBC6