10 februari 2020

Svartsjuka är inte romantiskt!

Vad är en bra relation egentligen? För fjärde året i rad genomförs en kampanj för att synliggöra våld i ungas parrelationer och väcka eftertanke hos ungdomar. Delta genom att skriva ut materialet!

Syftet med kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" är att väcka eftertanke hos ungdomar. Att de ska fundera över hur deras relationer ser ut och vad som egentligen är en bra relation och vad som inte är det.

Ungdomar är en särskilt utsatt grupp när det gäller våld i nära relationer är det viktigt att uppmärksamma dem. Det handlar dels om att förebygga våldsutsatthet, men också om att upptäcka de som redan är utsatta eller utsätter någon för våld i ungas partnerrelationer.

Kampanjmaterial

Kampanjen pågår under februari-mars. Sätt gärna upp materialet i väntrum eller där ungdomar kan se det!

Länsstyrelserna och jämställdhetsmyndigheten har tillsammans med ungarelationer.se tagit fram ett kampanjmaterial som riktar sig till unga. Där finns information om vart de kan vända sig om de vill ha råd och stöd eller veta mer om våld i ungas partnerrelationer.

Vill ni ha mer kunskap eller stöd inom området våldsutsatthet?
Kontakta regionens Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

VBTX