31 januari 2023

Ungdomsmottagningen öppnar chatt

Tisdagen den 31 januari lanserar ungdomsmottagningen i Sörmland en ny digital mottagning med chatt och möjlighet till videobesök. Hit kan ungdomar i hela länet, mellan 13 och 23 år, vända sig för att ställa frågor eller boka ett besök på ungdomsmottagningen.

- Det har varit efterfrågat och efterlängtat. Vår målgrupp förväntar sig att enkelt och smidigt kunna ta kontakt och kommunicera digital väg och nu kan vi äntligen erbjuda det, säger Caroline Lundh, verksamhetsutvecklare för ungdomsmottagningarna i Region Sörmland.

Till ungdomsmottagningen kan ungdomar mellan 13 och 23 år vända sig med frågor om till exempel kroppen, sex och relationer, skydd mot graviditet eller könssjukdomar. Ungdomar som mår dåligt och behöver prata med någon kan också vända sig hit.

Inloggning sker med BankID eller Freja eID Plus och länk till den digitala mottagningen finns på: 1177.se/sormland/umo

Ungdomsmottagningarna i Sörmland drivs gemensamt av Region Sörmland och kommunerna i Sörmland. Här arbetar barnmorskor, kuratorer och psykologer, vilka också är de som svarar i chatten.

Läs mer om Sörmlands ungdomsmottagningar på: 1177.se/sormland/umo

FNYY