17 oktober 2022

Vaccination mot influensa och pneumokocker

Nu startar årets influensavaccinationer. Du som arbetar nära patienter och brukare inom vård och omsorg, erbjuds vaccination på någon av våra sjukhus. Du erbjuds också att vaccinera dig mot covid-19 vid samma tillfälle.

– Att vaccinera sig mot influensa är viktigt både för att skydda sig själv mot allvarlig sjukdom och för att minska risken att smitta patienter och brukare, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

Ta med ditt e-tjänstekort
Du behöver ta med ditt e-tjänstekort, anställningsbevis eller lönespecifikation som visar var du är anställd. Ta också gärna med din mobiltelefon för att fylla i din hälsodeklaration digitalt. På så sätt förkortar vi kötiden.

Tid och plats
Mälarsjukhuset, Pandion
• 10/11 Vaccinationstid 13.00-16.00 (EXTRAINSATT)
• 17/11 Vaccinationstid 08.30-12.30
• 17/11 Vaccinationstid 13.00-16.00 (EXTRAINSATT)

Nyköpings lasarett, Grassman
• 14/11 Vaccinationstid 13.00-17.00

Kullbergska sjukhuset, Nya Viren
• 16/11 Vaccinationstid 12.00-15.00

Fler sätt att få vaccination mot influensa
Du som inte kan komma på någon av dessa tillfällen är välkommen att boka tid på en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Observera att du inte längre ska logga in på 1177.se för att boka tid. Du hittar bokningslänkar här på 1177.se: 

Vaccination mot pneumokocker
Du som är 65 år eller äldre eller har en annan riskfaktor för att bli allvarligt sjuk av pneumokocker, erbjuds även vaccination mot pneumokocker.
Du hittar alla riskfaktorer här på 1177.se

Informationsmaterial (affischer/infoblad på olika språk) finns här

WCVV