9 oktober 2020

Vaccinera dig mot influensa för att skydda sköra

Den 3 november startar årets influensavaccinering. Som tidigare erbjuds avgiftsfri vaccinering till riskgrupper och till dig som arbetar inom vård och omsorg nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa. Nytt för i år är att vi även erbjuder avgiftsfri vaccinering mot pneumokocker till vissa riskgrupper.

- Influensa sprids lätt i samhället, men även på sjukhus till redan sköra patienter. Jag rekommenderar att du som arbetar med patienter vaccinerar dig, både för att skydda dig själv och dina patienter. Det är extra viktigt i år, med tanke på den pågående pandemin säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

Vaccinera dig för att:

• det minskar risken för att du smittar dina patienter
• det ger dig själv ett direkt skydd mot sjukdom
• det minskar risken för sjukfrånvaro

Det är varje enhet som avgör om ni vaccinerar själva eller bokar tid hos företagshälsovården. Fråga din chef om du är osäker på hur du gör för att vaccinera dig.

Vad gäller vid vaccinering av patienter?

Här på samverkanswebben hittar du både medicinsk information och kampanjmaterial, till exempel affischer med information till patienter och informationsblad på andra språk som du själv kan skriva ut. 

Riskgrupper

Personer som är 65 år eller äldre, är gravida från och med vecka 16 eller som har vissa kroniska sjukdomar är känsligare för influensan och riskerar att bli allvarligt sjuka.

På 1177.se kan du hitta alla riskgrupper för influensa och pneumokocker.

Tidsbokning för riskgrupper sker på 1177.se

På grund av coronapandemin vill vi undvika folksamlingar i väntrum och erbjuder därför inte drop in-vaccinering som tidigare. All bokning sker via e-tjänsterna på 1177.se. De som behöver hjälp med bokning kan ringa till kontaktcenter på telefonnummer 0155-24 50 00.

FYXP