22 juni 2020

Webbaserad introduktionsutbildning för vikarier inom vård och omsorg

FoU i Sörmland har tagit fram en webbaserad introduktionsutbildning för dig som är vikarie inom vård och omsorg. Utbildningen är uppdelad i olika områden som är viktiga att känna till för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Introduktionsutbildning innehåller ett urval av information som vikarier inom vård och omsorg behöver känna till. Informationen består av videofilmer och korta texter. I vissa fall hänvisas du vidare till mer omfattande kunskapsstöd. Exempel på områden som utbildningen tar upp är lagar och insatser, sekretess och tystnadsplikt, covid-19 och basal hygien, samt bemötande och delaktighet.

Webbaserad introduktion – läs mer och ta del av utbildningen

YKBD