Aktuell information på Centrum för klinisk forskning

Här lägger vi ut när det händer något inom forskningen i Region Sörmland.

Välkomna till webbinarieserien Registerforskning 2021

Webbinarieserien anordnas av Vetenskapsrådet tillsammans med Statistikmyndigheten SCB, Biobank Sverige, Socialstyrelsen, Försäkringskassan samt Nationella kvalitetsregister vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vid varje tillfälle är en eller flera registerhållande myndigheter och organisationer värdar och ansvarar för innehållet. Du kommer få inblick i hur man bäst tar del av och använder olika myndigheters och organisationers mikrodata, öppna data, statistik och andra tjänster för forskning. Webbinarieserien riktar till dig som använder registerdata i forskning, och det är kostnadsfritt att delta.

Varmt välkomna att deltaga!

Anmäl dig här: Registerforskning 2021 (invajo.com)
Följ länken för mer information och detaljerat program för respektive webbinarium.

Webbinarierna äger rum onsdagar, ojämna veckor, klockan 13:00-16:00.
Från 29 september till 24 november år 2021.

29 september Statistikmyndigheten SCB

13 oktober Biobank Sverige

27 oktober Socialstyrelsen och Försäkringskassan

10 november Nationella kvalitetsregister, SKR

24 november Vetenskapsrådet.

Alternativ om du inte har möjlighet att deltaga?
Webbinariet kommer att spelas in och finns tillgängligt på registerforskning.se i två veckor. Gå gärna in och lyssna när det passar dig.

 

Nästa ansökningstillfälle är våren 2022 - då kan du söka planeringsstöd eller om du blivit uppmanad från våren/hösten 2021:s beslut att söka våren 2022.

Alla som är anställda inom Region Sörmland och alla privata vårdgiare i Sörmland med avtal med Region Sörmland har rätt att söka. Under förutsättning att anställningen/avtalet gäller minst 50 % av heltid. Aktiviteter som förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte beredas medel. Dit hör exempelvis det obligatoriska projektarbetet inom ST-läkarutbildningen.

Centrum för klinisk forskning ger huvudsakligen stöd till klinisk och patientnära forskning inom Region Sörmland.

De olika stöden som du kan söka är:

Planeringsstöd: Ansökan avser planeringsstöd. Du kan få från 1 vecka till 2 veckors stöd. Planeringsstöd är för dig som ska starta igång helt nya projekt. Med ett planeringsstöd kan du ex. möjliggöra en ordentlig litteraturomgång, diskutera projektupplägg med statistiker och/eller handledare och för att efter detta kunna skriva en genomarbetad forskningsplan. I förekommande fall skall även en etisk ansökan skrivas med hjälp av planeringsanslaget.

Projektstöd: Projektstöd är för dig som redan har kommit igång med ett projekt. Du kan få stöd från 1 vecka till 6 veckor.

Doktorandstöd: Doktorandstöd är för dig som är nyregistrerad doktorand. Du kan få upp till 50 % av heltid.

Fortsättningsansökan för dig som tidigare har erhållit doktorandstöd: Ansökan avser fortsättningsstöd för dig som redan är registrerad doktorand. Du kan få upp till 50 % av heltid.

Stöd till disputerade forskare: Du kan få stöd från 1 vecka upp till 20 % av heltid.

Till ansökningssidan 

Vid frågor, kontakta Pernilla Larsson, Forskningsadministratör, Centrum för klinisk forskning Region Sörmland. tfn: 016-10 54 01, mobil: 072-143 21 42

Region Sörmland arbetar tydligt för att klinisk forskning ska vara en lika naturlig del som vanlig patientvårds-arbete för våra medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Medlen söks i konkurrens där ansökningarna granskas och bedöms av en opartisk granskningskommitté. Viktigt att notera är att Region Sörmland avsätter stora ekonomiska resurser för forskningsverksamheten.

*******************************************************************************************

 

*******************************************************************************************

Uppdaterat: 27 oktober 2021
HFJ1