Biobanksansökan

För att få tillgång till prov från en befintlig provsamling i biobanken eller få börja samla in nytagna prov inom hälso- och sjukvården måste ett biobanksavtal tecknas. Ta kontakt med biobankssamordnaren om du behöver vägledning vid upprättande av biobanksavtalet.

Du hittar mallar och instruktioner för att skriva en biobanksansökan på
Biobank Sveriges hemsida. För att få vägledning om vilken/vilka blankett/blanketter som du ska använda så kan du använda dig av blankettväljaren.

Biobanksansökan, i två (2) exemplar, för tillgång till befintliga prov eller ny insamling av prov inom Region Sörmland skickas till:

Biobankssamordnare
Centrum för klinisk forskning Region Sörmland
Sveavägen entré 9
Mälarsjukhuset Eskilstuna
631 88 Eskilstuna

I samband med att biobanksansökan (L1 Tillgång till provsamling för forskning) skickas in ska alltid följande handlingar medfölja:

  • Kopia på underskriven etikansökan inklusive tilläggsansökningar
  • Kopia på samtliga etikbeslut
  • Forskningspersonsinformation (om EPM inte bedömt annat)

Eventuellt ska även dessa handlingar medfölja:

  • L1a, Bilaga uppgifter om befintliga biobanksprov patologi/cytologi
  • L1b, Bilaga uppgifter om kliniska biobanksprov vätskebaserade
  • Material Transfer Agreement (MTA) om prov ska kvarstå hos huvudmannen för biobanken och skickas för analys till annan huvudman

 

Uppdaterat: 6 april 2021
TT42