Sjukvårdsintegrerad biobanking (SIB)

Biobank Sörmland/Centrum för klinisk forskning kommer att kunna erbjuda sjukvårdsintegrerad biobanksservice och provhantering under kontorstid i samarbete med Unilabs klinisk kemi på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Sjukvårdsintegrerad biobankning av vätskebaserade prov är en bred infrastruktur anpassad för flera typer av projekt. Den sjukhusintegrerade biobanksservicen använder sig av befintliga infrastrukturer. Det är ett säkert, effektivt och resursbesparande sätt för insamling och lagring samt uppfyller biobankslagens krav på spårbarhet.

Fördelar

  • Fungerar för de flesta forskningsprojekt och är idag anpassat för vätskebaserade prover i standardiserat format t ex helblod, plasma och serum.
  • Personoberoende eftersom insamlingen sker via rutinsjukvården och hanteras av befintlig personal på klinisk kemi.
  • Kraven på spårbarhet, säkerhet samt provgivarens integritet uppfylls genom Uppsala/Örebro sjukvårdsregions gemensamma IT-system LIMS (Laboratory Information and Management System).
  • Prover förvaras i låsta lokaler i kontrollerade och övervakade frysar.
  • Forskare behöver ingen extra personal, lokaler och utrustning för provhantering, vilket leder till ekonomiska besparingar.

Är du intresserad av att använda sjukvårdsintegrerad biobankservice kontakta biobankssamordnaren i god tid för att påbörja planering av din studie.

Är du intresserad av att samla in prov på flera platser än i Region Sörmland kontaktas Uppsala/Örebro sjukvårdsregions Provservicekoordinatorer för att påbörja planering av din studie. Kontaktuppgifter finns på Biobank Sveriges hemsida.

Sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB) - kommer att starta på Mälarsjukhuset våren 2020.

SIB innebär att forskningsprover tas i befintlig verksamhet tillsammans med andra prover. På labb analyseras och alikvoteras det vätskebaserade provet innan det ned fryses. SIB är ett säkert, effektivt och resursbesparande sätt för insamling och lagring av prover, då befintlig infrastruktur används samtidigt som biobankslagens krav på spårbarhet uppfylls.

På YouTube finns en informationsfilm om Sjukvårdsintegrerad biobankning. Till YouTube

Uppdaterat: 6 april 2021
U5ZZ