Covid-19 akut planeringsstöd

Forskare anställda minst 50 % i regionen som snabbt behöver ett mindre driftsbidrag (upp till 50 000 kr) för att komma igång med ett forskningsprojekt relaterat till Covid-19 kan ansöka om detta tidsbegränsade stöd från Centrum för klinisk forskning.

Vad ska ansökan innehålla?
Ansökan ska bestå av 2 - 3 sidor innehållande

  • bakgrund med tydlig kunskapslucka
  • syfte
  • metod
  • medarbetare
  • tidsplan
  • budget samt referenser

Ansökan skickas till vår året-runt funktionsbrevlåda - Skyddad adress

Bedömning
Ansökan granskas av tre till fyra seniora forskare (Centrum för klinisk forsknings forskningschef samt forskare på Centrum för klinisk forskning Region Sörmland) och beslut meddelas inom ett par veckor.

Deadline
Ansökan är öppen under hela 2020 (beroende på söktrycket)

Vid frågor, kontakta Petri Olivius, Chef Centrum för Klinisk Forskning Region Sörmland.

 

Uppdaterat: 29 maj 2020
6BC2