Det behövs fler kliniska studier kopplade till covid-19

och svenska patienter behöver få tillgång till de nya läkemedel och behandlingar som är under utveckling. För att möta coronaviruset ska Vetenskapsrådet, på uppdrag av regeringen, tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska studier Sverige.

Vetenskapsrådet ger nu ökat stöd så att fler studier med koppling till covid-19 ska kunna genomföras i svensk hälso- och sjukvård. För budgetåret 2020 kommer sannolikt 100msek att finnas tillgängliga och medlen kommer att delas mellan följande aktiviteter beskrivna i korthet nedan:

  1. Infrastruktur – att delta i ett EU kommissionsprojekt om datadelning
  2. Biobankning – att utveckla ett gemensamt protokoll för biobankning mm
  3. Öppen utlysning där pågående projekt och/eller förlängning av projekt där beviljade VR-medel redan finns
  4. Kliniska studier

Regionala noden för Kliniska studier Sverige, i Uppsala-Örebroregionen blir kontaktpunkten för nationella satsningar om forskningsmedel för 2020. Till Forum Uppsala-Örebros sida.

Skicka din förfrågan om vetenskaplig konsultation till oss på Centrum för klinisk forskning!
Har du en projektidé, är ni på väg att starta upp ett projekt, eller pågår en Covid -19 behandlingsstudie på er klinik och behöver ni stöd i detta arbetet så är ni varmt välkomna att kontakta oss. Vår lokala nodsamordnare kommer att sammanställa stödbehovet. För att öka stödresurserna kring Sörmlands Covid -19 studier så kommer vi att samverka med den regionala noden i Uppsala-Örebro regionen.

Kontakt på Centrum för klinisk forskning

Kontakta vår lokala Nodsamordnare Lena Ericsson (Skyddad adress)
Notera att i rådande covid-19 läge så krävs ett godkännande ifrån Sörmlands regionala sjukvårdsledning innan ett nytt personalkrävande forskningsprojekt kan startas.

Notera också att när det gäller finansiering av större studier så kommer ovan nämnda lokala medel inte att användas utan då behöver medel sökas från andra utlysningar.

Forskningsfinansiering Covid-19

Myndigheter

Andra användbara länkar

Vetenskapsrådets ansökan för covid med deadline 2 juni samt utlysningar som öpppnar 10 juni 2020

Svenska infektionsläkarföreningen

Uppdaterat: 6 juli 2021
3UJC