SPSS-kurs är inställd

Statistikakademin från Uppsala kommer och utbildar i SPSS.

SPSS kursen är inställd. Nya datum kommer under hösten för 2021.

Centrum för klinisk forskning arrangerar SPSS-kurs med hjälp av Statistikakademin.

Målgrupp:
Kursen riktar sig till doktorander och disputerade forskare (de som har forskningsmedel hos Centrum för klinisk forskning Region Sörmland)

Förkunskaper:
Den första utbildningen, SPSS 1, har inga speciella krav på förkunskaper.

Kurslitteratur:
Kurslitteratur samt tillhörande övningsuppgifter delas ut på respektive kurs.

Egen dator:
Samtliga som medverkar bör ta med en dator med SPSS installerat för att få ut så mycket som möjligt av utbildningarna. Du bör i första hand använda sig av den programlicens du redan har tillgång till. Om du inte som har möjlighet att skaffa en licens går det bra att använda en trialversion under utbildningarna. Mer information om hur man laddar ned en sådan kommer skickas ut innan kursstart.

SPSS 1
Grundkurs med programöversikt, datahantering och visualisering
Datum:
Tider:
Lokal:

SPSS 2
Linjär regression och ANOVA
Datum:
Tider:
Lokal:

SPSS 3
Logistisk regression, power- samt överlevnadsanalys
Datum:
Tider:
Lokal:

SPSS 4
Mixed models och multivariata metoder
Datum:
Tider:
Lokal:

Förtäring:
Vi bjuder på förmiddag och eftermiddagsfika. Lunch ansvarar du själv för.

Kursledare:
Statistikakademin, Uppsala.

Kostnad:
Kursen är avgiftsfri för anställda i Region Sörmland.

Klicka på länken om du vill läsa mer om utbildningarna eller gå in på www.statistikakademin.se.

Anmälan
I anmälningsformuläret väljer du om du vill gå alla dagar eller enstaka.
Anmäl dig här senast 12 april 2020.

Antal deltagare
Max 20 deltagare.

Uppdaterat: 3 september 2020
HTAF