SPSS-kurs

Centrum för klinisk forskning arrangerar SPSS-kurs med hjälp av Statistikakademin.
Statistikakademin från Uppsala kommer och utbildar i SPSS.

Målgrupp:
Kursen riktar sig till doktorander och disputerade forskare (de som har forskningsmedel hos Centrum för klinisk forskning Region Sörmland)

Förkunskaper:
Den första utbildningen, SPSS 1, har inga speciella krav på förkunskaper.

Kurslitteratur:
Kurslitteratur samt tillhörande övningsuppgifter delas ut på respektive kurs.

Egen dator:
Samtliga som medverkar bör ta med en dator med SPSS installerat för att få ut så mycket som möjligt av utbildningarna. Du bör i första hand använda dig av den programlicens du redan har tillgång till. Om du inte har möjlighet att skaffa en licens går det bra att använda en trialversion under utbildningarna. Mer information om hur man laddar ned en sådan kommer skickas ut innan kursstart.

SPSS 1
Grundkurs med programöversikt, datahantering och visualisering
Datum: 6 september
Tider: 09.00-16.30
Lokal: Hjärtat, konferensrum under Pandion Mälarsjukhuset

SPSS 2
Linjär regression och ANOVA
Datum: 20 september
Tider: 09.00-16.30
Lokal: Hjärtat, konferensrum under Pandion Mälarsjukhuset

SPSS 3
Logistisk regression, power- samt överlevnadsanalys
Datum: 11 oktober
Tider: 09.00-16.30
Lokal: Hjärtat, konferensrum under Pandion Mälarsjukhuset

SPSS 4
Mixed models och multivariata metoder
Datum: 8 november
Tider: 09.00-16.30
Lokal: Hjärtat, konferensrum under Pandion Mälarsjukhuset

Förtäring:
Vi bjuder på förmiddag och eftermiddagsfika. Lunch ansvarar du själv för.

Kursledare:
Statistikakademin, Uppsala.

Kostnad:
Kursen är avgiftsfri för anställda i Region Sörmland.

Klicka på länken om du vill läsa mer om utbildningarna eller gå in på www.statistikakademin.se.

Anmälan
Anmälningstiden har.

Antal deltagare
Max 20 deltagare.

   
Välj vilken/vilka dagar du vill delta:
SPSS 1. Grundkurs med programöversikt, datahantering och visualisering
SPSS 2. Linjär regression och ANOVA (rekommendation är att man gått SPSS 1 eller ha motsvarande kunskaper sedan tidigare)
SPSS 3. Logistisk regression, power samt överlevnadsanalys - (rekommendation är att man gått SPSS 1 eller har motsvarande kunskaper sedan tidigare)
SPSS 4. Mixed models och multivariata metoder - (rekommendation är att man gått SPSS 1+2 eller har motsvarande kunskaper om grundläggande statistik, ANOVA samt regression sedan tidigare)


Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland


Uppdaterat: 1 september 2022
7GRK