FoU-dag

Varje år arrangerar Centrum för klinisk forskning en FoU-dag (forskningsdag) där det även utdelas ett Forskningspris till Region Sörmland mest forskningsvänliga enhet/verksamhet.

2019 års FoU-dag

Inbjuden föreläsare var Seniorprofessor Ulf Pettersson från Uppsala universitet. Han föreläste över ämnet: Medicinsk genetik - från rasbiologi till genomisk medicin.

På FoU-dagen presenterades flertalet av de olika forskningsprojekt som bedrivs i Region Sörmland. Nydisputerade presenterade sina avhandlingsarbeten.

Forskningspriset ska ses som ett erkännande för bra forskningsinsatser men även som en stimulans till verksamheter som erbjuder goda förutsättningar för att bedriva forskning i Region Sörmland.

Vinnare av forskningspriset blev Ambulanssjukvården i Region Sörmland.

 

 

Uppdaterat: 3 maj 2019
SFMZ