Hantering av forskningsdata

Du som har ett etikprövningsgodkänt forskningsprojekt som du önskar genomföra inom Region Sörmland är välkommen att inkomma med dina handlingar till vår funktionsbrevlåda på Centrum för klinisk forskning.

Vår gruppering är rådgivande till ansvarig chef (t ex verksamhetschef, divisionschef, förvaltningschef) gällande beslut kring genomförandet av etikprövningsgodkända forskningsprojekt.

Grupperingen består av regionens forskningschef, patientsäkerhetschef, jurist, RSIT-representant, Hälsovalsrepresentant samt administratör.

Styrande dokument

Utlämnande av patientuppgifter för forskning

Blanketter

Ansökan om datauttag ur patienjournal

Uttag av data vid kvalitetssäkring

Tilldelning av uppdrag och behörighet för elektronisk åtkomst, information till blankettmallen

Bilaga 1 Blankettmall (Gäller vid kvalitetssäkring inte vid forskning)

Kontakt vid frågor

Mejl: Centrum för klinisk forskning

 

Uppdaterat: 20 december 2022
CJ4T