Samhällsmedicin

Vi understödjer folkhälsorarbetet inom Regionen och i länets kommuner.
Två befolkningsenkäter genomförs regelbundet med 3-4 års intervall. Den ena, Liv & hälsa – ung, vänder sig till barn och ungdomar och den andra, Liv & hälsa, vänder sig till vuxna.
Hälsan i Sörmland är en rapport som innehåller statistisk information om sörmlänningarnas hälsa och som uppdateras årligen.
Ett flertal av regionens medarbetare bedriver forskningsprojekt med samhällsmedicinsk inriktning.

Till Folkhälsoundersökningarna

 

Uppdaterat: 3 juli 2023
3PCA