Hälsan i Södermanland

Hälsan i Södermanland presenterar information om hälsan samt för hälsan viktiga bestämningsfaktorer i den sörmländska befolkningen. Avsikten är att ge en bild av hur hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och demografi är fördelade bland sörmlänningarna främst med avseende på variationen mellan kommunerna och könen samt hur de utvecklats över tid. Rapporten uppdateras ett par gånger per år.

Här kan du ladda ned senaste versionen av

 

Uppdaterat: 30 juni 2022
FSE8