Lunchföreläsningar

Några gånger per termin håller Centrum för klinisk forskning Region Sörmland lunchföreläsningar med olika ämnen.

För tillfället har vi inga lunchföreläsningar inplanerade. 

 

 

Uppdaterat: 6 juli 2021
MR8F