Region Sörmland som utbildningsplats

Det finns många fördelar med att lägga den praktiska delen av din utbildning hos oss. Här har vi samlat information som berör de flesta som kommer till oss under sin utbildning och tjänstgöring.

Goda möjligheter till jobb

Som studerande hos oss har du vanligtvis mycket goda möjligheter att få fortsatt jobb hos oss. Vi har en noggrann planering av platser utifrån våra rekryteringsbehov och många studerande kommer tillbaka som anställda efter avslutad utbildning. Om du till exempel tjänstgör som AT-läkare hos oss har vi ett tydligt mål att du ska fortsätta din ST-tjänstgöring hos oss.

Engagerade handledare som premieras för sitt arbete

Hos oss får du kvalificerad ledning under din tjänstgöring eller lärandeperiod. Vi vill ge våra handledare bästa möjliga förutsättningar att stötta dig. Därför får de löpande stöd och utbildning.

Vi premierar också de bästa handledarna med särskilt stipendium som delas ut av regionfullmäktige varje år. Stipendiet är till för att uppmuntra handledare och synliggöra deras viktiga roll och delas ut till den verksamhet där handledaren arbetar. Det är klinikerna som nominerar handledare till priset och en jury som utser en vinnare.

Även föreningen SYLF Sörmland (Sveriges yngre läkares förening) delar årligen ut pris till de mest uppskattade handledarna av AT-läkare.

Bostäder nära din arbetsplats

Du som studerande har möjlighet att hyra en personalbostad under en begränsad tid. Bostäderna ligger vid våra sjukhus, där du bor granne med kollegor och andra studenter.

Läs mer om våra personalbostäder

 

Uppdaterat: 14 december 2018
H2TU