Kompletterande underläkartjänstgöring (BT/KULT)

Är du svenskspråkig och har en svensk läkarlegitimation men har tagit din examen i ett annat EU-land? Då erbjuder vi dig en kompletterande underläkartjänstgöring.

Under tolv månader kommer du att få en introduktion i det praktiska arbetet inom svensk sjukvård. Tjänstgöringen delas upp i tre delar:

  • tre månader inom psykiatrin
  • fem månader inom akutmedicin (3 månader medicin, 2 månader kirugi)
  • fyra månader inom primärvård

Vem kan söka och få en BT/KULT-tjänst?

BT/KULT-tjänsterna riktar sig till dig som:

  • har en examen som läkare inom EU,
  • har en svensk läkarlegitimation,
  • vill söka en ST-tjänst i Sverige och
  • har mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt.

Din läkarexamen får vara max två år gammal när du börjar din BT/KULT-tjänstgöring och din läkarlegitimation ska vara utfärdad av Socialstyrelsen.

Gemensam utbildning med AT-läkarna

Eftersom BT/KULT pågår samtidigt som AT-utbildningen kommer du att följa deras introduktion och delta i deras föreläsningar, för att höja din kompetens. Under ditt år kommer du att ha en egen handledare som stöttar dig. Förhoppningen är att du efter introduktionsåret ska känna dig trygg inom den svenska sjukvården och redo att börja din ST-tjänst.

Bastjänstgöring Region Sörmland

Mer information kommer under 2020.

 Region Sörmlands webbplats kan du se lediga tjänster just nu och lägga in en prenumeration på kommande tjänster som du är intresserad av.

Uppdaterat: 17 maj 2019
N6JA