Kompletterande underläkartjänstgöring (BT/KULT)

Vi har nu ett pågående program, en kompletterande underläkartjänstgöring, för svenskspråkiga läkare med svensk läkarlegitimation, som tagit sin examen i ett annat EU-land.

Under tolv månader ges en introduktion i det praktiska arbetet inom svensk sjukvård. Tjänstgöringen delas upp i tre delar:

  • tre månader inom psykiatrin
  • fem månader inom akutmedicin (3 månader medicin, 2 månader kirugi)
  • fyra månader inom primärvård

Vem riktar sig BT/KULT-tjänsterna till?

BT/KULT-tjänsterna riktar sig till de personer som:

  • har en examen som läkare inom EU
  • har en svensk läkarlegitimation
  • vill söka en ST-tjänst i Sverige
  • har mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt.

Läkarexamen får vara max två år gammal när man påbörjar BT/KULT-tjänstgöring och läkarlegitimationen ska vara utfärdad av Socialstyrelsen.

Gemensam utbildning med AT-läkarna

Eftersom BT/KULT pågår samtidigt som AT-utbildningen kommer BT/KULT-läkarna följa AT-läkarnas introduktion och delta i AT-läkarnas föreläsningar, för att höja sin kompetens. Alla BT/KULT har en egen handledare som stöttar. Efter introduktionsåret är förhoppningen att våra BT/KULT-läkare ska känna sig trygga inom den svenska sjukvården och redo att börja sin ST-tjänst.

Bastjänstgöring Region Sörmland

BT/KULT-tjänsterna kommer nu inte tillsättas mer. Nu väntar vi på införandet av Bastjänstgöring (BT) i Region Sörmland. Mer information kommer under 2020.

 Region Sörmlands webbplats kan du se lediga tjänster just nu och lägga in en prenumeration på kommande tjänster som du är intresserad av.

Uppdaterat: 18 augusti 2019
HKPY