Kompletterande läkartjänstgöring (KULT)

Är du svenskspråkig och har en svensk läkarlegitimation men har tagit din examen i ett annat EU-land? Då erbjuder vi dig en kompletterande underläkartjänstgöring.

Under tolv månader kommer du att få en introduktion i det praktiska arbetet inom svensk sjukvård. Tjänstgöringen delas upp i tre delar:

  • sex månader inom allmänmedicin
  • tre månader inom internmedicin
  • tre månader inom psykiatrin.

Vem kan söka och få en KULT-tjänst?

KULT-tjänsterna riktar sig till dig som:

  • har en examen som läkare inom EU,
  • har en svensk läkarlegitimation,
  • vill söka en ST-tjänst i Sverige och
  • har mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt.

Din läkarexamen får vara max två år gammal när du börjar din KULT-tjänstgöring och din läkarlegitimation ska vara utfärdad av Socialstyrelsen.

Gemensam utbildning med AT-läkarna

Eftersom KULT pågår samtidigt som AT-utbildningen kommer du att följa deras introduktion och delta i deras föreläsningar, för att höja din kompetens. Under ditt år kommer du att ha en egen handledare som stöttar dig. Förhoppningen är att du efter introduktionsåret ska känna dig trygg inom den svenska sjukvården och redo att börja din ST-tjänst.

Så gör du för att söka

Vi annonserar våra KULT-tjänster två gånger per år: en gång på våren och en gång på hösten. 2019 kommer ansökningsperioderna vara v.12-13 (18 mars -31 mars) samt v.41-42 (7 -20 oktober).

Var gärna tidigt ute med ansökan. Vi kallar till intervju löpande under ansökningstiden.

 Region Sörmlands webbplats kan du se lediga tjänster just nu och lägga in en prenumeration på kommande tjänster som du är intresserad av.

Uppdaterat: 14 mars 2019
SN6A