ST-läkare inom primärvård i Sörmland

Primärvården utgör basen för det svenska sjukvårdsystemet. Det är regionerna i Sverige som ansvarar för att erbjuda en god och jämlik hälso- och sjukvård. Det första mötet med sjukvården sker ofta via en vårdcentral. Att arbeta som specialist i allmänmedicin är ett varierande yrke. Det kräver breda medicinska kunskaper, intresse och förståelse för människors olika förutsättningar och levnadsbetingelser samt god kommunikativ förmåga. Dina patienter är barn, vuxna och äldre. Det är tidigare friska med tillfälliga besvär, det är kroniskt sjuka med många läkemedel och det är de allra äldsta i livets slutskede.

Som ST läkare i Region Sörmland har du en fast anställning och din närmaste chef är verksamhetschefen på din vårdcentral. För att bli specialist i allmänmedicin krävs minst fem års heltidstjänstgöring efter legitimation. Normalt påbörjas en ST med 12-18 månaders placering på din vårdcentral. Du tilldelas en egen personlig handledare och handledning sker regelbundet på schemalagd tid. För självstudier avsätts 4 timmar per vecka vid heltidstjänstgöring enligt SFAM (specialitetsföreningen) rekommendationer. Till stöd för din tjänstgöring finns förutom din handledare och verksamhetschef, även en utbyggd studierektorsorganisation med utbildningssamordnare som hanterar dina sidotjänstgöringar. Det ordnas återkommande ST träffar med dina ST kollegor varje månad. Region Sörmland har ett välorganiserat kursutbud för obligatoriska kurser. Varje ST-läkare har en egen individuell utbildningsplan som garanterar att du vid fullföljd specialist tjänstgöring har den medicinska kompetens som krävs för att verka som specialistläkare.

Närhet

Sörmland ligger i Mälardalen och är i tre väderstreck omgivna av vatten; Östersjön, Mälaren och Hjälmaren. Lägg till cirka 800 insjöar och du får ett omväxlande landskap som inbjuder till natur- och kulturupplevelser av skilda slag.
I Sörmland finns 31 vårdcentraler, både privatdrivna och regiondrivna. Vi delar upp länet i södra- (Nyköping), västra- (Katrineholm) och norra- (Eskilstuna) länsdelen. I södra finns det 10 vårdcentraler, i västra finns det 7 vårdcentraler och i norra finns det 14 vårdcentraler. Vårdcentralerna finns både i centralorterna och i de mindre samhällena.

Vill du veta mer om ST i primärvården i Sörmland kan du vända dig direkt till verksamhetschefen på en vårdcentral eller så kan du kontakta någon av studierektorerna.

Uppdaterat: 26 augusti 2021
E7P4