Covid-19 snabbspår, information och länkar

Här samlar Sjukhusbiblioteken aktuell information och vetenskapliga artiklar om covid-19 riktad till dig som anställd i Region Sörmland eller i verksamhet med avtal.

Prioriterat snabbspår för covid-19 relaterade informationsfrågor

Sjukhusbiblioteken i Region Sörmland inför nu ett snabbspår där vi prioriterar artikelbeställningar och sökuppdrag relaterade till pandemin. Märk ditt mejl, din artikelbeställning eller ditt sökuppdrag med covid-19.

Mejla en fråga om covid-19 till Sjukhusbiblioteken

Klinisk bibliotekarie vid covid-19 relaterade möten

En klinisk bibliotekarie kan också delta vid covid-19 relaterade processer eller möten ni själva väljer. Bibliotekarien kan då fånga upp informationsfrågor, göra sökningar och omvärldsbevakningar för att sen återkoppla med resultat. En klinisk bibliotekarie kan även delta på möten och enheter digitalt. Mejla oss för mer information.

Region Sörmlands samlade information om covid-19

På Insidan kan du som regionanställd hålla dig uppdaterad om det lokala läget, hitta uppdaterade rutiner för SARS-Cov-2 infektion/covid-19 i Region Sörmland samt beslut och åtgärder fattade av regional sjukvårdsledning. För privata vårdgivare och kommuner finns information här.

Läs mer om covid-19

Myndigheter

Kunskapsstöd

Nyheter

SIS-standarder

SIS-standarder relaterade till covid-19 har öppnats särskilt för regionerna. Region Sörmland har sedan tidigare även tillgång till ett stort antal SIS-standarder. Kontakta oss om du vill veta mer.

Förlag 

Med anledning av pandemin ger ett antal förlag tillfälligt fri åtkomst till relevanta artiklar:

Innehållsansvarig: Anna Videfrost
Uppdaterat: 6 juli 2021
V3RC