Låneregler och bibliotekskonto

Välkommen att skapa ett bibliotekskonto hos Sjukhusbiblioteken i Sörmland om du är anställd i Region Sörmland eller i verksamhet med avtal, student inom vårdrelaterade ämnen, patient eller närstående.

Låneregler och information

Låneregler fastställda för Sjukhusbiblioteken i Sörmland från och med november 2021.

Avtal och låneregler

Vid registrering av låntagaruppgifter ingår du ett avtal med sjukhusbibliotekens och förbinder dig att följa bibliotekets låneregler. Dessa kan komma att ändras och därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad om de aktuella lånereglerna. Du når uppdaterade regler på sjukhusbibliotekens webb. Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter så vi kan ge dig rätt service.

Vem får låna?

För att låna behöver du vara registrerad som låntagare vid sjukhusbiblioteken. Du behöver ha fyllt 18 år, vara regionsanställd, student, patient eller närstående till patient. Registrering sker via webbformulär på sjukhusbibliotekens webb.

Låntagarens ansvar vid lån

Du bär ansvaret för dina lån tills det återlämnats till sjukhusbiblioteken. Kom ihåg lånetidens längd och återlämna material senast datumet för lånetidens slut. Du bär själv ansvaret för att kontrollera att återlämningen är registrerad. Du är skyldig att betala de räkningar sjukhusbiblioteken beslutar om. Du åtar dig att lämna tillbaka lånen i oskadat skick.

Lån och lånetider

Lån medges för allt material utom dagstidningar samt senaste numret av tidskrifter. Lånetiden är normalt 4 veckor. Är boken reserverad av någon annan så är lånetiden alltid två veckor. För fjärrlån bestäms lånetiden av det biblioteket som äger inlånat material.

Omlån

Lånetiden kan förlängas upp till fyra gånger om ingen annan reserverat materialet. Omlån måste ske innan lånetidens slut. Omlån görs via bibliotekskatalogen på sjukhusbibliotekens webb. Du kan inte låna om material som det finns en räkning på.

Reservation

Du reserverar medier via bibliotekskatalogen på sjukhusbibliotekens webb. Vid reservation anges avhämtningsort. När du fått mejl om att reservationen kommit in har du sju dagar att hämta den.

Inloggningsuppgifter krävs för att kunna reservera och låna om böcker i bibliotekets katalog.

Försenade, förkomna eller skadade böcker och medier

Låntagare är skyldiga att ersätta förkommet och skadat material. En försenad bok/media räknas som förkommen om den inte återlämnas efter tre påminnelser. Ärendet lämnas då över till regionens ekonomiavdelning för fakturering och låntagaren kan inte längre låna. Sjukhusbiblioteken fastställer kostnad för nyförvärv. Betalning sker till den betalningsmottagare som anges på fakturan. Sjukhusbiblioteken har rätt att bedöma ersättningskostnad samt att anvisa hur betalning av faktura skall ske. När räkningen är registrerad som betald hos regionens ekonomiavdelning får låntagaren åter låna från biblioteket.

Om skadat material måste ersättas är du skyldig att betala kostnaderna för nyförvärv. Sjukhusbiblioteken fastställer värdet av skadan.

Lån från andra bibliotek än sjukhusbiblioteken:

Omlån av fjärrlån sker via kontakt med sjukhusbibliotekets personal. För borttappade fjärrlån bestäms avgiften av det utlånande biblioteket.

Hantering av personuppgifter

Vi sparar uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter sparas för att kunna administrera lån och reservationer, skicka ut relevanta meddelanden som påminnelser och räkningar samt tillhandahålla övriga tjänster. Vi sparar uppgifter om:
Namn, adress, personnummer, kön, e-post, telefonnummer, lånekortsnummer, låntagar-ID och PIN-kod.

Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat om dig. Om du har fullgjort dina åtaganden enligt våra låneregler har du rätt att bli raderad från vårt låntagarregister.

Bibliotekskort

Lån sker i första hand med personnummer och pinkod men i vissa fall kan du få ett fysiskt lånekort eller använda ditt e-tjänstekort för att låna. Bibliotekskortet är personligt och skall betraktas som en värdehandling och får inte göras tillgängligt för någon annan. Du har personligt ansvar för de lån som görs på ditt bibliotekskort. Om du tappat bort ditt kort, anmäl en förlust av kortet till sjukhusbiblioteken.

Skapa bibliotekskonto

För att skapa ditt bibliotekskonto läser du igenom våra låneregler och registrerar du dina uppgifter i vår bibliotekskatalog här.

Bibliotekskatalog och bibliotekskonto

Innehållsansvarig: Anna Videfrost
Uppdaterat: 10 februari 2023
4RES