Sökuppdrag

För dig som är anställd i Region Sörmland eller i verksamhet med avtal med Region Sörmland erbjuder vi tjänster som sökuppdrag och klinisk bibliotekarie.

Sökuppdrag

Har du en preciserad frågeställning och vill att Sjukhusbiblioteken i Sörmland ska göra en informationssökning? Du får en sammanställd referenslista med kommentarer kring sökning, söktermer och strategi.

Svaret är utformat av bibliotekarier, men har inte granskats av någon sakkunnig. Sjukhusbiblioteken tar inte ställning i sakfrågor utan redovisar i förekommande fall endast respektive författares slutsatser. Ett sökuppdrag tar ungefär två veckor från förfrågan till leverans.

Sökuppdrag erbjuds för dig som är anställd i region Sörmland eller i verksamhet med avtal med Region Sörmland.

Kontaka oss via sökuppdragsformuläret.

Tjänster som sjukhusbiblioteken erbjuder

Snabblänkar till våra vetenskapliga resurser

Innehållsansvarig: Anna Videfrost
Uppdaterat: 10 juni 2024
F7FE