Bokrecept och Gåvoboken

Forskning visar att tidig och frekvent biblioteksanvändning och tillgång till böcker i hemmet starkt påverkar barnets prestationer senare i skolan.

I Region Sörmland arbetar vi sen tidigare med Bokrecept och Gåvoboken för att små barn tidigt ska få tillgång till böcker

  • Bokrecept skrivs ut av logoped, barnhälsovårdssköterska, tal-, språk- eller specialpedagog till barn i åldrarna 0-6 år som har behov av språkstimulans.
  • Gåvoboken delas ut gratis på närmsta bibliotek. Du får ett presentkort när barnet skrivs in på Bvc, som du sen använder för att hämta ut boken.

Med Bokrecept når vi tillsammans fler barn och deras vuxna!

Samlad information om Bokrecept och Gåvoboken hittar du på Biblioteksutveckling Sörmlands webbplats.

Uppdaterat: 25 augusti 2022
BF1Y