Olika fokus för år ett till tre

Språkslottet löper över tre år, 2022-2024, och har olika fokus för varje projektår. År ett och två handlar mycket om att utforska, förstå och samverka. Under år tre blir fokus mer på att utveckla, förnya och göra tillsammans. Läs mer om de olika projektåren här.

År 1: Spädbarnet 0-1 år och samarbete BVC - Bibliotek

  • Under år ett har fokus varit på de yngsta barnen 0 -1 år. Då får barn och vårdnadshavare besök av BVC för 8-månaderskontroll och från biblioteket får barnet sin första bok - Gåvoboken. Här finns ett etablerat samarbete mellan BVC och Bibliotek sen länge, som Språkslottet har tittat närmare på för att se hur strukturer och samsyn kan stärkas.
  • Ett exempel från år 1 är en ny rutin vid hembesöket som BVC gör när barnet är 8 månader. Mer vikt än tidigare läggs nu vid att prata om samspel och närvaro för att på ett lustfyllt sätt stimulera utvecklingen kring barnets språk och kommunikation så tidigt som möjligt. Förändringen bygger på forskning kring vikten av Dialogläsning.
  • Under år ett har projektets Expertgrupper formats och hittat ett samarbete.

År 2: Förskolebarnet 1-2 år och samarbete Förskola - Bibliotek

  • 1-2 år är åldern då många barn börjar förskolan. I Språkslottet har vi kartlagt vilka olika Bokstarts-projekt som finns i kommunerna och hur samverkan Förskola - Bibliotek ser ut idag.
  • Under år två har Expertgruppens deltagare från Förskola och Bibliotek fått lära sig att arbeta med metoden tjänstedesign för att lättare kunna identifiera sina viktigaste målgrupper. Behoven av stöd ser olika ut i olika kommuner och det är därför viktigt att identifiera vem man vänder sig till och varför. Deltagarna har även blivit coachade efter utbildningen för att komma framåt snabbare.

År 3: Treåringen och samarbete BVC - Bibliotek - Förskola

  • Under år tre kommer fokus ligga på att tydligare skapa en röd tråd av projektårens olika delar. Vilka styrkor och brister ser vi och hur utnyttjar vi dem på bästa sätt för att skapa en stark kedja av läsfrämjande insatser i regionen?
  • Vi kommer också att presentera exempel på konkreta resultat från verksamheterna.
Uppdaterat: 13 mars 2023
3R3M