Informationsmaterial om covid-19

Här finns informationsmaterial om covid-19, både affischer, foldrar, skyltar och filmer.

Det finns också bildmaterial som kan vara till hjälp om man ska visa någon där tal inte är möjligt eller passande.

Materialet finns på olika språk. 

Informationsmaterial om coronaviruset

Uppdaterat: 1 mars 2022
1F5N