Informationsmaterial om coronaviruset

Här hittar du informationsmaterial om coronaviruset (covid-19) med bilder och på olika språk. Materialet fylls på löpande.

Här hittar du information på fler språk: Folkhälsomyndigheten

Rutiner kring hantering av covid-19 inom hälso- och sjukvården

Informationsmaterial om coronaviruset

Uppdaterat: 4 februari 2021
PCVW