Rehabiliteringskoordinatorer

Rehabiliteringskoordinatorerna har en viktig roll i arbetet med en effektiv och kvalitetssäker rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess. I Region Sörmland har vi utvecklat denna funktion sedan 2006. Koordineringsuppdraget kompletterar Försäkringskassans lagstadgade samordningsuppdrag.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har utarbetat stödmaterial i form av en metodbok samt även filmer som beskriver de olika delarna i rehabkoordinatorns uppdrag. Du hittar länkar till detta längst ner på sidan. Där finns även kontaktuppgifter till våra rehabkoordinatorer.

Koordinatorsfunktionen i Region Sörmland

I Region Sörmland har vi utvecklat rehabkoordinaatorsfunktionen sedan 2006 med hjälp av statliga medel inom ramen för överenskommelsen gällande en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Idag finns rehabkoordinatorer på samtliga vårdcentraler och vissa kliniker bl a; psykiatri, smärtmottagning, reumatologen, ortopeden, onkologen och medicinkliniken. Uppdraget omfattar vanligtvis en deltidstjänst och många rehabkoordinatorer kombinerar uppdraget med ett grunduppdrag som exempelvis fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och sjuksköterska. Vi har också flera rehabkoordinatorer som har en bakgrund från Försäkringskassan. 

Rehabkoordinatorsuppdraget innefattar tre delar: individuellt stöd till individen, intern samordning och extern samverkan med arbetsgivare, myndigheter och företagshälsovård.

Ny lag om koordineringsinsatser

Socialdepartementet har utrett en obligatorisk funktion som rehabiliteringskoordinator inom hälso- och sjukvården. Ett lagförslag är framtaget. På regeringens webbplats finns information om lagförslaget som sammanfattningsvis innebär att:

det ska införas en ny lag om att regionerna ska erbjuda koordineringsinsatser till patienter som har ett särskilt behov av individuellt stöd för att kunna återgå till arbetslivet. Insatserna ska ges inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning, samverkan med andra aktörer och liknande insatser som främjar den enskilde patientens återgång till arbetslivet. Regionens ansvar omfattar inte insatser som andra aktörer ansvarar för enligt andra föreskrifter. Insatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.(regeringen.se)

 

 

Kontakt rehabkoordinatorer

Här finns kontaktuppgifter till våra rehabkoordinatorer. Du omdirigeras till www.trissormland.se.

Metodstöd rehabiliteringskoordinering

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram ett metodstöd för koordinering vid rehabilitering och sjukskrivning. Det finns på vårdhandboken.se samt att beställa i tryckt form från SKL.

Filmer rehabiliteringskoordinering

På SKLs webbplats finns stödmaterial inom funktion för koordinering, bl a filmer och webbutbildning. Nedan finns länk till aktuell sida på www.skl.se. Länken öppnas i nytt fönster.

Innehållsansvarig: Charlotte Demelew Westerberg
Uppdaterat: 6 december 2019
G8V3