Samverkan och kommunikation med Försäkringskassan

Försäkringskassan är en viktigt samverkanspart för Hälso- och sjukvården inom det Försäkringsmedicinska området. Inom sjukskrivningsprocessen har vi nu också genom Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter ytterligare gemensamt fokus på samverkan runt individen i sjukskrivningsärenden.

På respektive undersida finns information om:

Kontaktuppgifter till Försäkringskassan finns på Region Sörmlands intranät, under "Sjukskrivningsprocessen".

Samtycke till Försäkringskassan

För att förenkla för individen finns en mall att utgå från om patienten önskar lämna ett skriftligt samtycke till Försäkringskassan. Det är patientens mall och den får göra de förändringar den önskar. Det är ingen formell samtyckesblankett utan är ett alternativ till att skriva ett eget brev.

Uppdaterat: 20 oktober 2020
SZ1Z