Projekt långa sjukfall

Med start 4 maj 2020 och två år framåt genomför Försäkringskassan och Region Sörmland en gemensam riktad samverkansinsats med fokus på långa sjukfall, d v s sjukfall som är ett år eller längre. Insatsen innebär bl a en förstärkt och vårdinriktad handläggning från Försäkringskassan med gemensamma planeringar mot återgång i arbete.

Sörmland har i jämförelse med övriga Sverige, ett av de högsta sjukpenningtalen och ett högt antal individer som varit sjukskrivna mer än ett år. Med bakgrund av detta sker nu en förstärkt individsamverkan mellan Försäkringskassan och Region Sörmland där åtta vårdcentraler ingår från start. 

I denna förstärkta individsamverkan effektiviseras arbetet genom fokuserad handläggning, d v s genom att fyra försäkringsutredare på Försäkringskassan ges möjlighet till att arbeta helt fokuserat endast med de långa sjukfallen. Det kommer för vissa individer innebära att de får en ny försäkringsutredare (tidigare handläggare).  

I praktigen innebär arbetet att försäkringsutredaren och rehabkoordinatorn på berörda vårdenheter, koordinerat och tillsammans arbetar för att förstärka stödet till individen. Arbetsgivarens ansvar och roll är naturligtvis fortfarande grundläggande och en viktig del för framgång. Den fokuserade handläggningen kommer när det finns behov, innebära ett närmare samarbete mellan arbetsgivare, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.

Kontaktuppgifter vid frågor till Försäkringskassan

Om du har frågor till Försäkringskassan gällande projekt långa sjukfall kontaktas:

Anna-Lena Johnssson
Samverkansansvarig
Försäkringskassan Sörmland
Telefon: 010-116 22 91
E-post: Skyddad adress

Verksamheter som ingår vid start

Från start ingår åtta vårdcentraler i projektet men fler tillkommer under resans gång. 

Norra länsdelen

Vårdcentralen Torshälla
Vårdcentralen Tunafors

Vårdcentralen Mariefred
Vårdcentralen Strängnäs

Södra länsdelen

Vårdcentralen Gnesta
Vårdcentralen Trosa
Vårdcentralen Åsidan, Nyköping

Västra länsdelen

Vårdcentralen Vår Vårdcentral

Kontakt Försäkringskassan

Om du har frågor till Försäkringskassan om projekt långa sjukfall går det bra att kontakta:

Anna Lena Johnssson
Samverkansansvarig
Försäkringskassan Sörmland
Telefon: 010-116 22 91
E-post: Skyddad adress

Uppdaterat: 12 juni 2020
GGM3