Informationsmaterial om covid-19 och influensa

Här finns informationsmaterial om covid-19, både affischer, foldrar, skyltar och filmer.

Det finns också bildmaterial som kan vara till hjälp om man ska visa någon där tal inte är möjligt eller passande.

Materialet finns på olika språk. 

Informationsmaterial om coronaviruset

Informationsmaterial om influensa

Informationsmaterial för utskrift.

Uppdaterat: 10 november 2022
WW42