Fakturareferenser

Ordernummer eller referenskod måste alltid anges på fakturan

Då beställning skickas via något av regionens beställningssystem anges ett ordernummer som alltid ska anges vid fakturering. Vid beställning på annat sätt ska den som beställer alltid uppge referenskod. Är det en återkommande fakturering kan referensen vara ett abonnemangsid.

Ordernummer

Exempel på hur våra ordernummer kan se ut:

 • 10 tecken, DLL+7 siffror, exempel: DLL0852123
 • 13 tecken, P+12 tecken - P09-N002-2001

Vid fakturering ska ordernummer anges under rubriken "Ert ordernummer" eller motsvarande.

Vid elektronisk fakturering skall order nr anges i följande segment:

 • PEPPOL BIS Billing 3
  cac:OrderReference/cbc:ID
 • Fulltextfaktura:
  RFF+ON
 • Svefaktura 1:
  /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cac:OrderReference/cac:BuyersID
  alternativt:
  /sfti:Invoice/sfti:RequisitionistDocumentReference/cac:ID

Referenskod

Exempel på hur våra referenskoder kan se ut:

 • 9 tecken, endast siffror inga mellanslag eller bindestreck – exempel: 843008440
 • 6 tecken, FM+4 siffror inga mellanslag eller bindestreck - exempel FM8440

Vid fakturering ska referenskod anges under rubriken "Er referens" eller motsvarande.

Vid elektronisk fakturering skall referenskod anges i följande segment:

 • PEPPOL BIS Billing 3
  cbc:BuyerReference
 • Fulltextfaktura:
  RFF+CR
 • Svefaktura 1:/sfti:
  Invoice/sfti:RequisitionistDocumentReference/cac:ID

Periodisk /abonnemangsfaktura

Detta gäller abonnemang typ el, hyra, telefoni, bensin.

Vid elektronisk fakturering skall abonnemangsid anges i följande segment:

 • PEPPOL BIS Billing 3
  cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode=130/cbc:ID
 • Fulltextfaktura:
  RFF+SS
 • Svefaktura 1:
  /sfti:Invoice/sfti:AdditionalDocumentReference/cac:ID [=ACD]
Uppdaterat: 6 maj 2022
YMY5