Fakturareferenser

Ordernummer eller referenskod måste alltid anges på fakturan

Då beställning skickas via något av regionens beställningssystem anges ett ordernummer som alltid ska anges vid fakturering. Vid beställning på annat sätt ska den som beställer alltid uppge referenskod. Är det en återkommande fakturering kan referensen vara ett abonnemangsid.

Ordernummer

Exempel på hur våra ordernummer kan se ut:

 • 10 tecken, DLL+7 siffror, exempel: DLL0852123
 • 13 tecken, P+12 tecken - P09-N002-2001

Vid manuell fakturering ska ordernummer anges under rubriken "Ert ordernummer" eller motsvarande.

Vid elektronisk fakturering skall order nr anges i följande segment:

 • Fulltextfaktura:
  RFF+ON
 • Svefaktura 1:
  /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cac:OrderReference/cac:BuyersID
  alternativt:
  /sfti:Invoice/sfti:RequisitionistDocumentReference/cac:ID
 • Svefaktura BIS 5A:
  cac:OrderReference/cbc:ID
 • PEPPOL BIS Billing 3
  cac:OrderReference/cbc:ID

Referenskod

Exempel på hur våra referenskoder kan se ut:

 • 9 tecken, endast siffror inga mellanslag eller bindestreck – exempel: 843008440
 • 6 tecken, FM+4 siffror inga mellanslag eller bindestreck - exempel FM8440

Vid manuell fakturering ska referenskod anges under rubriken "Er referens" eller motsvarande.

Vid elektronisk fakturering skall referenskod anges i följande segment:

 • Fulltextfaktura:
  RFF+CR
 • Svefaktura 1:/sfti:
  Invoice/sfti:RequisitionistDocumentReference/cac:ID
 • Svefaktura BIS 5A:
  cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID
 • PEPPOL BIS Billing 3
  cbc:BuyerReference

Periodisk /abonnemangsfaktura

Detta gäller abonnemang typ el, hyra, telefoni, bensin.

Vid elektronisk fakturering skall abonnemangsid anges i följande segment:

 • Fulltextfaktura:
  RFF+SS
 • Svefaktura 1:
  /sfti:Invoice/sfti:AdditionalDocumentReference/cac:ID [=ACD]
 • Svefaktura BIS 5A:
  cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID
 • PEPPOL BIS Billing 3
  cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode=130/cbc:ID
Uppdaterat: 5 mars 2019
HBD7