Innovationsveckor - Region Sörmland

Innovationsveckan var en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt.

Under vecka 40 2019 anordnades av Region Sörmland och Mälardalens högskola en innovationsvecka tillsammans. Under veckan fanns möjlighet att gå på olika föreläsningar, testa på att använda innovation för att lösa problem i vardagen och kunde vara med i vår innovationssprint i en workshop tillsammans med studenter från Mälardalens högskola utvecklar innovativa idéer för att möta rådande samhällsutmaningar.


Här visades upp och spreds smarta lösningar och arbetssätt, och inspirerades till utveckling och innovation genom olika övningar och tekniker där vi lyfter den kreativitet som finns hos dig.


Ett mål var: Kom och skapa en bättre vardag tillsammans med oss!

Programmet v. 40 2019

Vad tycker du?

     
Jag är:

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland


Uppdaterat: 14 januari 2021
VBSB