Innovationsvecka v.40

Innovationsveckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt.

Under vecka 40 anordnar Region Sörmland och Mälardalens högskola en innovationsvecka tillsammans. Under veckan kan du gå på olika föreläsningar, testa på att använda innovation för att lösa problem i vardagen och vara med i vår innovationssprint där du under en workshop tillsammans med studenter från Mälardalens högskola utvecklar innovativa idéer för att möta rådande samhällsutmaningar.


Vi kommer bland annat att visa upp och sprida smarta lösningar och arbetssätt, och inspirera till utveckling och innovation genom olika övningar och tekniker där vi lyfter den kreativitet som finns hos dig.


Kom och skapa en bättre vardag tillsammans med oss!

Program

Vad tycker du?

     
Jag är:

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland


Uppdaterat: 3 oktober 2019
MZUP