Rapport från innovationsveckan

Här kan du läsa sammanfattningar från de olika arrangemangen på innovationsveckan.

Måndag

På måndagen genomfördes flera presentationer över en Innovationslunch i restaurang pandion på Mälarsjukhuset.

Jennie Björkman Verksamhetsutvecklare Division Medicin invigde innovationsveckan och berättade om upplägget för veckan vilka aktiviteter som är inplanerade.

Tobias Söderberg, Verksamhetsutvecklare på Mälarsjukhuset, berättade mer om innovation och vad det är för något. Du kan se en inspelad version av presentationen här.

Percy Nattfalk Innovationscoach Region Sörmland, berättade om hur regionen kommer att jobba med innovation framöver. Percy berättade om hur det ser ut i andra regioner och vilka utmaningar finns, både på kort och längre sikt.

Percy presenterar Regionens kommande arbete
Percy i full gång med att berätta om innovationspartners

Innovationsmingel

I anslutning till lunchen fanns också en utställning med olika innovationsprojekt inom regionen. För intresserade var det ett utmäkt tillfälle att tala med personer som ställde ut och medverkade.

Charlotte Isaksson Eriksson E-hälsoutvecklare, från Dialoglab visade och berättade om den verksamheten. 

Erik Rydbeck från MFT visade en demo-version av AI-assisterad bedömning av röntgenbilder.

Det var lätt att fastna länge hos Erik
Det var lätt att fastna länge hos Erik

Eva Neidenström Projektledare, visade AI triagering, hon berättar:

"Tanken är att patienten själv ska kunna göra triageringen och sedan antingen få egenvårdsråd eller, vid behov av kontakt, rekommendation om vilken profession och kontakttyp (virtuell eller fysiskt) som är lämpligt. AI-triageringen utgår från samma beslutsstöd som används idag i Tele-Q. Den kan vara öppen dygnet runt och på så vis öka tillgängligheten genom att erbjuda en alternativ väg för de personer som inte har tid/ej vill använda telefon, samt avlasta de sjuksköterskor som idag sitter i Tele-Q".

Mattias Karlsson Verksamhetsutvecklare, visade upp en digital patientöversikt.

Inte bara digitalt
Det var mycket digitalt men en mycket analog patientresa var uppklistrade över, ja nästan halva rummet. Patientresan var visualiserad på ett långt pappersark och förstärkt genom användande av tråd och andra material. Effekten av att visualisera ett så komplicerat flöde var tydlig.

Podcast
Ville man undvika att prata och vara lite ifred gick det att smyga undan och lyssna på en podcast från Division Medicin om diagnostik och behandling.

Film
Det gick även att se filmer från folktandvården och Katrineholms nya dialysmottagning, båda filmerna går att se här.

 

Tisdag

Under tisdagen på innovationsvekan hade Regionen tre aktiviter.

"Flash-undersökning" i huvudentrén.

Sanna Elfolk och Sofia Sandström båda Verksamhetsutvecklare inom Division Krurgi, stog i huvudentren på Mälarsjukhuset och pratade idéer och innovation. Förbipasserande  innevånare och personal i regionen kunde berätta om vad som är viktigt och hur de skulle vilja förbättra sjukvården. Det gick att lämna idéer eller önskemål på vården inom regionen och i och med initiativet klipptes ett symboliskt band för en idé och behovsbank.


Sanna och Sofia gör sig beredda för att ta emot idéer

Lunchföreläsning - konkretisera idéer
Även på tisdagen gick det att få sig en innovationslunch och lyssna på ett föredrag om arbetsätt för att konkritisera idéer, med andra ord, att förverkliga sina idéer.

Mälarsjukhusets Innovationsrum, Jollen, presenterades också. I jolln är det konkretisering och förverkligande som står i centrum. De två länkarna nedan visar filmer där du kan du få en liten inblick i vad detta är för något.

Prova på
På eftermiddagen gick det att besöka Jollen och själv testa att arbeta med enklare metoder för att konkritisera idéer. Det var inte direkt rusning men Sveriges radio Sörmland P4 kom på besök.

 

Onsdag

Under onsdagen samlades medarbetare från Region Sörmland och studenter från mälardalens högskola för att genomföra en innovationssprint och finna innovationsmöjligheter i mötet mellan medborgare och Regionen.

I innovationssprinten arbetade mixade grupper med metoder för tjänsteinnovation. Arbetsområdet var "känslor inför möten med vården". Teoretiska genomgångar blev omsatta i praktik och deltagarna skickades bland annat ut i ösande regn för att möta och tala med innevånare i andra miljöer än vårdspecifika.

Malin och Anna
Malin och Anna i ett intervjumöte

Berättelser och citat från möten skulle sedan omsättas till "innovationspotentialer". Detta genom att grupperna fick analysera och hitta mönster i de insamlade berättelserna. Dagen blev mycket uppskattad och både studenter och regionsanställda kunde gå hem med många insikter och lärdommar.

 Resultattavla
Ovan kan vi se en av gruppernas fokusområde. Deras arbetsområde kom från ett citat från en av respondenterna. "Det kan kännas som ett lotteri om man kommer rätt i vården". Deras tema blev "Möten med vården, vinst varje gång!" En vision jag tror vi alla kan tycka det är värt att nå.

Du kan även läsa lite om innovationssprinten på Mälardalens Högskola.


När vi jobbar mitt i det är det tyvärr ofta de negativa åsikterna vi hör. Men väldigt många har varma känslor och känner tygghet och tillit mot vården.

 

Fredag

Under fredagen genomfördes en inspelning där Jennie Björkman, verksamhetsutvecklare på utvecklingsenheten ledde ett samtal mellan Sofia Stenlund Wretling, chef Utvecklingsenheten Region Sörmland och Helena Jerregård, vice-rektor för samverkan vid Mälardalens högskola. De reflekterade och samtalade om innovationsveckan samt hur vi kan gå vidare. Du kan lyssna på inspelningen här.


Flera intressanta reflektioner, tankar och åsikter om framtiden mellan
Region Sörmland och Mälardalens högskola.

Uppdaterat: 4 oktober 2019
2MQG