Vad tycker du?

Har du en idé eller ett förslag på hur vården kan bli bättre? Dela med dig!

Vi vill bli bättre, och är nyfikna på hur du tycker vi ska göra för att bli det. Under v.40 samlar vi in dina synpunkter för att få större förståelse för vad vi kan göra annorlunda och/eller bättre. Dela med dig av dina åsikter här! 

     
Jag är:

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland


Uppdaterat: 1 oktober 2019
UAGC