Kompetensplattform

Kompetensplattform är en samverkansplattform som ska leda till förbättrad samverkan inom kompetensförsörjningsområdet. Målet är att arbetsgivare ska ha tillgång till den kompetens de har behov av. För att uppnå detta krävs dialog och samförstånd.

Läs om Kompetensplattformen på vår nya webbplats utvecklasormland.se.

Uppdaterat: 16 mars 2023
RD7T