Kompetensverkstan

Kompetensverkstan är en samverkansplattform som ska leda till förbättrad samverkan inom kompetensförsörjningsområdet. Målet är att arbetsgivare ska ha tillgång till den kompetens de har behov av! För att uppnå detta krävs dialog och samförstånd.

Vi har valt namnet Kompetensverkstan för att tydliggöra att plattformen inte bara får bli vackra men tomma ord. Det ska vara en riktig verkstad där saker händer, det produceras och levereras resultat. Mottagarna ska bli nöjda och få verkliga värden.

Kompetensverkstan består av fyra delar:

  • Samverkanssystemet - Branschforum
  • Analys som underlag för grundade beslut
  • Regional planering av utbildning och validering
  • Samlad information om kompetensbehov och samverkanssystemet

Kompetensverkstan ska bidra till:

  • Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.
  • Samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.
  • Ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering.
  • Ökad samverkan kring utbud och efterfrågan av utbildningsformer med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.
Uppdaterat: 14 januari 2022
JNJP