Analys och prognos

Analys och Prognos är en viktig del i kompetensverkstan och bör i alla avseenden vara underlag för att kunna ta grundade beslut.

Branschspecifika analyser finns även på sidorna för respektive branschforum - Fastighet, Transport samt Vård och omsorg.

Nedan samlas länkar till övergripande analyser och prognoser, framtagna av Regionen, våra samarbetspartner eller andra aktörer.

Övergripande analyser och prognoser

Arbetsförmedlingen publicerar 2 gånger årligen en prognos på svensk arbetsmarknad:
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2020 - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Arbetsförmedlingens Yrkeskompass samlar framtidsutsikter för cirka 200 olika yrken:
Yrkeskompassen (arbetsformedlingen.se)

Arbetsförmedlingen samlar även en mängd annan statistik, analyser och prognoser om och kring arbetsmarknadsområdet:
Statistik - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

En långsiktig prognos levererar SCBs Trender och Prognoser:
Trender och Prognoser 2020 (scb.se)
En regional nedbrytning av trender och prognoser kommer levereras under 2022

MYH levererar områdesanalyser som ser över kompetensbehovet i branscher:
Publikationer - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Branschspecifika underlag

Mälardalsrådet - samhällsbyggarrapporten
Bristen på samhällsbyggare i infrastruktursektorn - Mälardalsrådet (malardalsradet.se)

Region Sörmland publicerade i februari 2021 en kartläggning om obehöriga pedagoger.
Pedagoger i Sörmland och Västmanland

Uppdaterat: 4 maj 2021
AXJR