Branschforum

Branschforumen är en mötesplats för branschen, utbildare samt andra relevanta aktörer för att diskutera kompetensförsörjning och utbildning.

Då branscherna skiljer sig åt mycket i uppbyggnad och struktur kan även branschforumen skilja sig åt. Gemensamt har alla branschforum att de samlar aktörer i ett forum som möjliggör dialog kring kompetensförsörjningsutmaningar och leder till verkstad.

Branschforumen ska syfta till att:

  • Att respektive bransch för en gemensam och samlad dialog angående sitt kompetensbehov utifrån sina specifika förutsättningar.
  • Att kompetensbehov förstås i branschens bredare sammanhang inkl. teknikutveckling och klimatomställning.
  • Att utbildningssystemet får rätt input och kan respondera och kunna föra en dialog om utbildningars omfattning och kvalitet sett till behov.
  • Att hela talangpoolen adresseras ur ett jämlikhets- och jämställdshetsperspektiv.

Branschforumen är en samverkan och drivs tillsammans med Arbetsförmedlingen Sörmland.

På sidorna för respektive bransch hittar du information om branschens kompetensförsörjningsbehov.

Uppdaterat: 30 april 2021
P74S