Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning fyller en viktig funktion för att både ungdomar och vuxna ska kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Det handlar både om att utveckla kunskaper om sig själva och om olika alternativ som finns att välja mellan.

Innehållet har flyttat och finns nu på utvecklasormland.se.

Uppdaterat: 1 juni 2022
FU76