Satsning på studie- och yrkesvägledare

Under 2021 fortsätter Region Sörmland och MDH (Mälardalens högskola) sitt samarbete för att ge dig som studie- och yrkesvägledare inspiration samt möjlighet till kompetensutveckling.

Följande aktiviteter har genomförts under 2021.

Kurs i processledning hösten 2021

En kurs i processledning för studie- och yrkesvägledare har erbjudits under hösten 2021. Vid fyra tillfällen har Sara Hägglund och Anna Haglund (MDH) tillsammans med Sara Dahl (Skolverket) lett kursen.

Inbjudan och information om anmälan (PDF)

Inspirationsdag 22 november 2021

Den 22 november genomfördes en digital inspirationsdag. Charlotta Granath, förstelärare och lärarutbildare, föreläste om hur vi kan få med lärarkollegor och rektorer på uppdraget "hela skolans ansvar". Charlotte har skrivit boken Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar.

Inbjudan till inspirationsdag för studie- och yrkesvägledare 22 nov 2021

Material från inspirationsdagen:

Presentation från inspirationsdagen

Presentation från Charlotta Granaths föreläsning

Protokoll

Sammanställning av gruppdiskussioner

Frågor och svar från chatten

Ordmoln - Vad kom ni fram till?

Yrken som deltagarna drömde om under uppväxten

Utvärdering

Inspirationsdag 14 april 2021

Den 14 april genomförs en inspirationsdag för studie- och yrkesvägledare i Sörmland. Du får ta del av en halvdag som innehåller kollegialt lärande/utbyte och inspiration. Sara Hägglund från MDH leder dagen och på plats kommer även Carina Gillisson (Eskilstuna kommun) finnas för att berätta om #Vägled och Camilla Neudorfer (Region Sörmland) för att berätta om Kompetensverkstan.

Inbjudan och information om anmälan (PDF)

Material från inspirationsdagen:

SYV Inspirationsdag 14 april 21

Kompetensverkstan

Anteckningar från Vux-gruppen

Goda idéer eller problem

SYV arbetslag - Google Formulär

SYV enskilt - Google Formulär

SYV-dag 14 april Mentimeter

Länkar:

Framtidskortet

"Komvux förfall måste stoppas" i SvD

Att gå ett yrkesprogram kan förändra livet på Youtube

Länkar och tips

Skolverkets lärmodul för Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Uppdaterat: 10 mars 2022
K1ZW