#Vägled

Region Sörmland tillsammans med piloten Eskilstuna kommun deltar i projektet #Vägled. Projektet ska bidra till att skapa och stimulera hållbara och mer strukturerade former för vägledning för studie- och yrkesval på lokal likväl som regional nivå.

ESF-projektet #Vägled - Vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige - är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland och Norrköpings kommun. Region Uppsala är huvudprojektägare.

Region Sörmland tar inom projektet ta fram en samling webbsidor som samlar det som finns inom arbetsmarknadskunskap. På webbsidorna kan du som undervisar ta del av praktiska övningar, information kring hur du kan involvera arbetsmarknaden samt att det kommer att finnas en rad filmer till ditt förfogande. Sidorna började byggas upp i april 2021 men kommer att kompletteras med mer material.

#Vägled Region Uppsala

#Vägled Örebro län

Uppdaterat: 8 april 2021
VYWH