#Vägled

Region Sörmland tillsammans med piloten Eskilstuna kommun deltar i projektet #Vägled. Projektet ska bidra till att skapa och stimulera hållbara och mer strukturerade former för vägledning för studie- och yrkesval på lokal likväl som regional nivå.

ESF-projektet #Vägled - Vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige - är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland och Norrköpings kommun. Region Uppsala är huvudprojektägare.

Region Sörmland tar inom projektet ta fram en samling webbsidor som samlar det som finns inom arbetsmarknadskunskap. På webbsidorna kan du som undervisar ta del av praktiska övningar, information kring hur du kan involvera arbetsmarknaden samt att det kommer att finnas en rad filmer till ditt förfogande. Här hittar du materialet om Arbetsmarknadskunskap.

#Vägled Region Uppsala

#Vägled Örebro län

#Vägled i Norrköpings kommun

Material från Norrköping

Följande material har tagits fram av Norrköpings kommun inom projektet #Vägled:

Filmer om stöd inför gymnasievalet (länk till Youtube)

Lärarhandledning inför gymnasievalet - Framtidsspaning (PDF)

Material till vårdnadshavare om gymnasievalet  (PDF)

Rådet för samverkan högstadieskola - arbetsliv nov 2021 (PDF)

Uppdaterat: 24 augusti 2022
5ZNK