Bidrag, stipendier och företagsstöd

Region Sörmland delar varje år ut bidrag, stipendier och stöd som på olika sätt bidrar till att uppfylla regionens mål. Vi samarbetar också med flera olika aktörer för att kunna erbjuda stöd och hjälp till Sörmländska företag som vill utvecklas.

Bidrag och stipendier

Bidragen och stipendierna ska skapa förutsättningar för:

  • att upprätthålla och stärka demokratiska värderingar genom befolkningens samverkan i olika former
  • en gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur och utbildning.

Syftet är att främja verksamhet som bidrar till uppfyllande av Region Sörmlands vision om den öppna regionen - för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region.  

Företagsstöd

Region Sörmland samarbetar med flera olika aktörer för att kunna erbjuda stöd och hjälp till Sörmländska företag som vill utvecklas.

Mer information om våra bidrag, stipender och företagsstöd hittar du på utvecklasormland.se.

Uppdaterat: 1 juni 2022
G8NZ